Makale ÖzetiSayfa: 21-29

Mineral Trioksit Agregatı (MTA) ile Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu
Fatih ÖZNURHAN, Elif SUNGURTEKİN, Ayşegül ÖLMEZ

Bu olgu sunumunun amacı Mineral Trioksit Agregatı
(MTA)’nın kök gelişimi tamamlanmamış 2 daimi kesici
dişin apeksifikasyonunda kullanımı sırasında tercih
edilen iki farklı yaklaşımı aktarmaktır. Birinci olguda
MTA karışımı ortograt yöntemle uygulanırken ikinci
olguda retrograt uygulama yaklaşımı tercih edilmiştir.
2 yıllık radyografik takipler periradiküler dokuların
iyileştiğini ve etkilenen dişlerin periapikal alanlarında
yeni sert doku oluştuğunu ortaya koymuştur.
Uzun süren apeksifikasyon işlemini elimine etmesi,
periapikal iyileşmeyi teşvik etmesi, iyi bir örtücülük
sağlaması ve biyouyumluluğu gibi avantajları nedeniyle
MTA ile apeksifikasyonun geleneksel apeksifikasyon
yöntemine güçlü bir alternatif olabileceği sonucuna
varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER
Apeksifikasyon,MTA